مشاوره بیمه
***********
×

موضوع جستجو: بیمه‌گزار - ۳ مورد پیدا شد

۱ . آیا بازخرید بیمه عمر یک راه حل درست است؟یا یک فرصت سوزی : اما برای این مسئله نیز راه‌حلی وجود دارد. بازخرید بیمه عمر همان راه حلی است که برای بیمه‌گزاران در نظر گرفته شده است. طبق این راه حل، آن‌ها هر زمان
۲ . وام بیمه عمر: یک تیر با دو نشان! هم بازنشستگی دریافت کنید هم وام! : در حقیقت، بیمه عمر علاوه بر اینکه پوشش‌های بیمه‌ای مختلفی دارد، سرمایه گذاری بلندمدت با سود تضمینی و سود مشارکتی را به اندوخته بیمه عمر اضافه می‌کند که
۳ . بیمه عملیات ساختمانی چیست؟ : حوادث تحت پوشش بیمه عملیات ساختمانی در بیمه‌نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی، موارد زیر تحت پوشش بیمه هستند: ترک خوردن ساختمان‌های مجاور بر اثر تخریب و گودبرداری