مشاوره بیمه
***********
×

موضوع جستجو: بیمه مسئولیت ساختمانی - ۱۰ مورد پیدا شد

۱ . بیمه عملیات ساختمانی چیست؟ : تحت پوشش بیمه عملیات ساختمانی در بیمه‌نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی، موارد زیر تحت پوشش بیمه هستند: ترک خوردن ساختمان‌های مجاور بر اثر تخریب و گودبرداری (البته در صورتی
۲ . بیمه مسئولیت : | انواع بیمه مسئولیت و خطرات تحت پوشش آنها   لزوم خرید بیمه مسئولیت هر فرد به فراخور نقش اجتماعی خود و فعالیت‌هایی که انجام‌ می‌دهد ممکن است به سایر افراد صدمه جانی
۳ . انواع بیمه ساختمانی : بدانیم که بیمه چیست ؟ بیمه عبارت است از تعهدی که بر اساس آن ، شخص بیمه کننده متعهد می شود که ضرر و زیان احتمالی را که بر اساس حادثه
۴ . بیمه مسئولیت عملیات ساختمانی (بیمه ایران) : فرم "پیشنهاد بیمه مسئولیت عملیات ساختمانی " توسط مشتری تکمیل و مهر و امضا می‌گردد.       در صورتی که بیمه‌گزار مستقیماً به مجتمع مراجعه کرده باشد: گام 2.       در صورتی که
۵ . بیمه مسئولیت مدنی بیمه سامان : مسئولیت مدنی پوشش های بیمه نامه مسئولیت مدنی سامان - هزینه های پزشکی ناشی از صدمات جانی وارد به اشخاص ثالث - غرامت نقص عضو (در مواردی که بر اثر خطا و یا قصور
۶ . بیمه مسئولیت کارفرما (بیمه سامان) : معرفی انواع بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان در شرکت بیمه سامان تحت عناوین ذیل تقسیم بندی گردیده اند. * بیمه نامه های مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان بازرگانی، خدماتی، صنعتی،
۷ . بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه (بیمه سامان) : خطرات مهم بیمه کنید تا دیگر نگرانی در حین مراحل ساخت وساز نداشته باشید. بیمه سامان در همه این مراحل همراه شما خواهد بود.     ریسک های سازندگان ابنیه در اجرای پروژه ها سازندگان ابنیه
۸ . بیمه تمام خطر پیمانکاران (بیمه سامان) : بخش دو بیمه نامه وسایر موارد حدود پوشش بیمه‌ای ارائه شده توسط بیمه تمام خطر پیمانکاران یک پوشش تمام خطر می‌باشد و لذا هر خطری که به نحوی مشخص استثناء نشده باشد تحت پوشش
۹ . بیمه ماشین آلات پیمانکاری (بیمه سامان) : سهم حق بیمه خود را پرداخت خواهند کرد. ویژگیهای بیمه ماشین آلات پیمانکاری - محل خاص (محل احداث ساختمان) - مدت از قبل تعیین شده بیمه (زمان تکمیل ساختمان) - بیمه ماشین‌آلات ساختمانی یک پوشش تمام خطر
۱۰ . بیمه تمام خطر پیمانکاران (بیمه ایران) : نرخ قطعی بیمه منعقد می‌گردد. این فرآیند با مراجعه مشتری به اداره صدور بیمه‌نامه مسولیت و یا معرفی بیمه‌گزار از طریق نمایندگی آغاز می‌شود و به شرح زیر است: 1. مشتری نامه