مشاوره بیمه
***********
×

موضوع جستجو: بیمه مسئولیت شکست ماشین‌آلات - ۱ مورد پیدا شد

۱ . بیمه شکست ماشین‌آلات (بیمه سامان) : تحت پوشش بیمه شکست ماشین آلات در بیمه نامه شکست ماشین آلات انواع دستگاه ها و تجهیزات مکانیکی، ادوات و ماشین‌آلات را می توان تحت پوشش قرار داد، مثلاً: 1- دستگاههای مولد نیروی برق