مشاوره بیمه
***********
×

موضوع جستجو: بیمه مسئولیت مدنی - ۲۳ مورد پیدا شد

۱ . قانون بیمه اجباری و دستورالعمل نحوه وصول : جریمه نداشتن بیمه نامه در نشست 13 مرداد 88 مجمع عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی به تصویب رسید .به گزارش بینا، مطابق بند ب ماده 11 قانون اصلاح قانون بیمه
۲ . بیمه گر و الزام به جبران خسارت : اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در سال ۱۳۸۷ بعد از گذشت ۴۰ سال از قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال
۳ . بیمه مسئولیت چیست؟ : این بیمه نامه مانند سایر بیمه های مسئولیت مدیران شامل پوشش های فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی می باشد که در محدوده تحت مدیریت مدیر آموزشگاه
۴ . بیمه عملیات ساختمانی چیست؟ : تحت پوشش بیمه عملیات ساختمانی در بیمه‌نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی، موارد زیر تحت پوشش بیمه هستند: ترک خوردن ساختمان‌های مجاور بر اثر تخریب و گودبرداری (البته در صورتی
۵ . بیمه مسئولیت : | انواع بیمه مسئولیت و خطرات تحت پوشش آنها   لزوم خرید بیمه مسئولیت هر فرد به فراخور نقش اجتماعی خود و فعالیت‌هایی که انجام‌ می‌دهد ممکن است به سایر افراد صدمه جانی
۶ . بیمه مسئولیت پزشکان : است. این بیمه نامه برای جبران خسارات جسمانی و یا روانی‌ست که در اثر قصور و یا غفلت پزشک و یا پیراپزشک به بیمار وارد می‌شود. مواردی همچون خطا، اشتباه،
۷ . بیمه شخص ثالث : به راستی بیمه شخص ثالث چه مواردی را پوشش می دهد و علت نام گذاری این بیمه چیست؟ در پوشش بیمه شخص ثالث، شخص اول مالک وسیله نقلیه یا بیمه گزار،
۸ . در قراردادهای بیمه : همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد که چرا ابتکار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت در اختیار بیمه
۹ . انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث : برای بررسی بیمه شخص ثالث ویژگی های رفتاری راننده ملاک قرار دارد، اما متاسفانه تاکنون ساز و کارهای مناسب برای پرداختن به این بیمه در ایران فراهم نشده است. کارشناسان
۱۰ . چیز درباره بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان : مهم درباره بیمه مسئولیت: بیمه مسئولیت پزشکان فقط در ایران دارای اعتبار است. در بیمه مسئولیت برخی شرکت‌های بیمه، هزینه دادرسی نیز پرداخت می‌شود. درصورتی‌که بیمار به خاطر خطای دستیار یا پرستار تحت