مشاوره بیمه
***********
×

موضوع جستجو: تجهیزات الکترونیک - ۲ مورد پیدا شد

۱ . بیمه تجهیزات الکترونیک : بیمه تجهیزات الکترونیک چیست؟ بیمه تجهیزات الکترونیک زیرمجموعه بیمه مهندسی است. این بیمه در برابر مبلغ مشخصی که از شما می‌گیرد، تعهد می‌کند تا در صورت وارد شدن خسارت‌های خاصی
۲ . بیمه تجهیزات الکترونیک (بیمه سامان) : از خدمات بیمه تجهیزات الکترونیک سامان به شرح زیر است: • مدت زمان پوشش بیمه نامه یکسال خورشیدی از زمان صدور آن است. • جهت بهره مندی از پوشش کامل ( مورد 4 )