مشاوره بیمه
***********
×

موضوع جستجو: تخفیف بیمه تکمیلی - ۶ مورد پیدا شد

۱ . بیمه مسئولیت پزشکان : که نرخ تخفیف عدم خسارت در شرکت‌های بیمه مختلف متفاوت است. سوابق کاری پزشکان و پیراپزشکان و سابقه طبابت آن‌ها بر نرخ حق بیمه تأثیر مستقیمی دارد. به عنوان مثال پزشک
۲ . انواع فرانشیز چیست؟ : متعاقبا موجب تخفیف و ارزانتر شدن حق‌بیمه می‌شود.   در برخی مواقع وجود فرانشیز، باعث روی آوردن بیشتر بیمه‌گذاران به قوانین رانندگی شده و رعایت این اقدامات پیشگیرانه به نفع کل جامعه
۳ . همه چیز درباره بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان : که نرخ تخفیف عدم خسارت در شرکت‌های بیمه مختلف متفاوت است. سوابق کاری پزشکان و پیراپزشکان و سابقه طبابت آن‌ها بر نرخ حق بیمه تأثیر مستقیمی دارد. به عنوان مثال پزشک یا
۴ . بیمه نامه درمان تکمیلی (بیمه سامان) : میتوانند از تخفیف های ویژه این بیمه استفاده کنند. به این صورت که با خرید نقدی بیمه تکمیلی سامان مشمول ۱۰ درصد تخفیف می شوید و یا در صورت داشتن بیمه عمر
۵ . بیمه ثالث و سرنشین اتومبیل (بیمه ایران) : 50 درصد تخفیف به شرح ذیل تعلق می گیرد: - یکسال عدم خسارت در ابتدای سال دوم 10% تخفیف. - در ابتدای سال سوم 15% تخفیف. - در ابتدای سال چهارم 20% تخفیف. در
۶ . بیمه بدنه (بیمه ایران) : بدنهصادر می‌شود. - الحاقی تخفیف عدم خسارت درصورتیکه تخفیف عدم خسارت در بیمه‌ جدید بیمه‌گزار منظور نشده باشد، پس از محاسبه مبلغ برگشتی توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های بدنه، الحاقی برگشتی صادر می‌شود. - الحاقی تغییر