مشاوره بیمه
***********
×

موضوع جستجو: دفترچه بیمه خدمات درمانی - ۶ مورد پیدا شد

۱ . کسر حق بیمه از حقوق وارثین : ضرورت ارسال دفترچه بیمه خدمات درمانی متوفی به اداره كل خدمات درمانی برای ابطال آن نیز مجوز تحمیل چنین هزینه ای به دریافت كنندگان حقوق وظیفه نیست.      
۲ . بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار : قرارداد استفاده از دفترچه بیمه درمانی (در صورت واریز کردن حق سرانه درمان) و… بهره مند شوند. البته باید به یاد داشت که خانم‌های خانه دار نمی‌توانند از تعهدات کوتاه مدتی همچون: کمک
۳ . انعقاد قرارداد بیمه چگونه است؟ : همراه دارد. دفترچه درمان برای بیمه گذاران مشاغل آزاد، اجباری نمی باشد ولی برای بیمه گذاران اختیاری، دفترچه درمان اجباری تعیین شده است. در بیمه مشاغل آزاد، تعهدات و خدمات
۴ . بیمه زنان خانه دار : از امتیازهای دفترچه درمانی در صورت واریز حق سرانه درمان( حق سرانه درمان برای هر نفر در سال ۹۷، ۴۴ هزار تومان است) به این گروه تعلق می گیرد. ۴- در
۵ . بیمه تکمیلی رانندگان چیست؟ : معتبر و دفترچه کار (کارت هوشمند) رانندگی باشند.   بیمه پایه و تکمیلی رانندگان چگونه است؟ متاسفانه بر اساس تحقیقاتی که انجام داده‌ایم، در بیشتر شهرهای کوچک، رانندگان از طرف اتحادیه یا سازمانی
۶ . بیمه آتش سوزی منازل مسکونی (بیمه سامان) : به صورت دفترچه ای طراحی نموده است. از ویژگیهای این طرح میتوان به موارد زیر اشاره کرد: - صدور بیمه نامه بدون نیاز به بازدید - صدور آسان و سریع بیمه نامه بدون نیاز