مشاوره بیمه
***********
×

موضوع جستجو: هزینه خدمات درمانی در ترکیه - ۱ مورد پیدا شد

۱ . از صفر تا صد بیمه در ترکیه : (40 درصد هزینه بر عهده بیمار)   بیمه اجتماعی و بازرگانی در ترکیه به صورت کلی، بیمه در ترکیه بر دو نوع است: بیمه اجتماعی شامل بیمه‌های درمانی، بازنشستگی و از کار افتادگی (که به اصطلاح