مشاوره بیمه
***********
×

موضوع جستجو: هنگام آتش سوزی چه کنیم - ۵ مورد پیدا شد

۱ . هنگام وقوع آتش سوزی چه باید کرد؟ : استفاده نكنید. ۱۰) هنگام مبارزه با آتش، حفاظت فردی را رعایت كنید. ۱۱ ) فرار از ساختمانهای آتش گرفته و نجات گرفتارشدگان از آن ● حفاظت شخصی: از نظر حفاظت شخصی دو اصل
۲ . بیمه آتش‌سوزی : دهند و هنگام بروز خسارت این اظهارنامه ملاک محاسبه خواهد بود. بیمه با شرایط جایگزینی و بازسازی: این نوع از بیمه نامه برای مقابله با افزایش قیمت ناشی از تورم و
۳ . بیمه مسئولیت : حوادثی که هنگام شكار یا انجام وظایف محیط بانی برای اشخاص ثالث به وجود آید، تحت پوشش بیمه‌‌ای قرار‌ می‌گیرند. بیمه مسئولیت رایانه این ‌بیمه‌نامه کلیه خسارت‌های فیزیکی وارد به رایانه اعم
۴ . بیمه شخص ثالث چیست؟+راهنمای کامل بیمه ثالث خودرو : که در هنگام مراجعه به مجتمع بیمه لازم دارید عبارتند از: کارت شناسایی معتبر و سند خودرو. این گواهی از نظر ارزش قانونی هیچ تفاوتی با بیمه نامه ندارد. نمایندگی بیمه
۵ . بیمه تجهیزات الکترونیک : اما می‌توان هنگام قرارداد زمان بیشتری را برای بیمه وسیله موردنظر تعیین کرد. مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه تجهیزات الکترونیک: نامه کتبی اعلام خسارت به شرکت بیمه هماهنگی برای دیدار کارشناس بیمه