مشاوره بیمه
***********
×

موضوع جستجو: کارگاه بیمه ای - ۱۸ مورد پیدا شد

۱ . تشکیل پرونده بیمه تامین اجتماعی : اختصاص شماره کارگاه مراتب رابه صورت کتبی به شرکت اعلام خواهد نمود. پس از آن، کارفرما باید هرماه لیست کارگران خود را تنظیم و به شعبه تحویل نماید.به هنگام تحویل اولین
۲ . ای از کارگاه ها : اجتماعی از کارگاه بیمه ای می پردازیم که اطلاع از این نکات کلیدی و مهم می تواند نقش کلیدی و تعیین کننده ای در بهبود عملکرد سازمان مالی هر فعالیت
۳ . بیمه مسئولیت : بیمه مسئولیت چیست؟ | انواع بیمه مسئولیت و خطرات تحت پوشش آنها   لزوم خرید بیمه مسئولیت هر فرد به فراخور نقش اجتماعی خود و فعالیت‌هایی که انجام‌ می‌دهد ممکن است
۴ . بیمه بیکاری : تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار ، بیکارموقت شناخته شود وهمچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، زلزله ،
۵ . حداقل و حداکثر زمان پرداخت بیمه بیکاری+جدول : ، جابجایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد، تغییر ساختار اقتصادی تلقی می‌شود.   یاوری گفت: مقرری
۶ . بیمه مراکز صنعتی چگونه تنظیم می‌شود؟ : کارخانه ها، کارگاه ها، انبارها، مجتمع های تجاری و به دلیل تجهیزات و محتویاتشان همیشه در معرض حوادثی مثل آتش سوزی هستند و آتش می تواند عامل نابودی آن ها
۷ . بیمه بیکاری از نظر قانون در ایران : امور اجتماعی کارگاه بیمه شده بیکار، تنها مراجع قانونی هستند که می توانند بیکاری ارادی یا غیرارادی بیمه شده بیکار را تشخیص داده صحت و نادرستی را شناسایی کنند. فرمهای درخواست
۸ . حق بیمه و مستمری بازنشستگی : از شمولیت کارگاه خود، نسبت به معرفی بیمه شدگانی که سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده و حداقل سابقه مقرر
۹ . تشکیل پرونده و روند تشکیل بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران چیست؟ : قرارداد برای کارگاه تشکیل پرونده داده و شماره کارگاه و ردیف پیمان را اختصاص می دهد. سرانجام پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را در دوره زمانی تعیین
۱۰ . بیمه زنان خانه دار : مزدبگیری با کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. زنانی مدتی مشغول به کار بوده و سابقه پرداخت حق بیمه دارند اما آن را ادامه نداده اند، می توانید از