مشاوره بیمه
***********
×

موضوع جستجو: 5 اشتباه بزرگ مالی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . 5 اشتباه بزرگ مالی : همه ما در زندگی مرتکب اشتباه می‌شویم. در واقع اشتباه و تبعات آن بخشی از زندگی است اما تلاش برای کاستن از میزان اشتباهات مهارتی است که همه
۲ . بیمه عمر : درصد بین 5 و 25 درصد است و بیمه‌گزار در انتخاب این درصد آزاد است. اگر بیمه‌گزارضریب افزایش حق بیمه را 10% انتخاب کند درصورتی‌که در سال اول ماهانه مبلغ